Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Tábor / Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí - odbor sociálních věcí

Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí - odbor sociálních věcí

Zaměstnavatel: Město Tábor
Místo výkonu práce: Tábor
Platové ohodnocení: 23 000 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Minimální počet hodin týdně: 40
Pracovní poměr: Od 1.7.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Město Tábor zastoupené tajemníkem Městského úřadu Tábor v y h l a š u j e podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění výběrové řízení
na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka(ce)
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí - odbor sociálních věcí, pracovní poměr na dobu neurčitou.
Název územního samosprávného celku: Město Tábor, IČ: 00253014.
Druh a místo výkonu práce: Městský úřad Tábor, odbor sociálních věcí, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí s místem výkonu práce Tábor
Náplní práce je: - zajišťování sociálně-právní ochrany dětí v územním obvodu obce s rozšířenou působností
- vedení a koordinace činností pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí (opatrovnictví, náhradní
-výkon sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy
- poskytování sociálně-právního poradenství rodičům a dětem, zprostředkování odborné pomoci
- spolupráce s dalšími subjekty (ústavní, školská, zdravotnická zařízení, soudy, obecní úřady, poskytovatelé sociálních služeb, orgány činné v trestním řízení apod.
Platová třída: 10*
Předpokládaný nástup: červenec 2019, dle dohody
Základní předpoklady dle zákona č. 312/2002 Sb.:
1.státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
2.věk minimálně 18 let
3.způsobilost k právním úkonům
4.bezúhonnost

Jiné požadavky:
1.odborné vzdělání v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tj.min. vyšší odborné vzdělání (způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka)
2.aktivní znalost práce na PC -MS Office, Windows, Excel, Internet
3.řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
4.orientace v právních předpisech vztahujících se k vykonávané činnosti
5.empatie, samostatnost
6.schopnost operativně řešit každodenní situace a sociálně právní otázky klientů
7.komunikativnost, flexibilita, asertivita, koncepční myšlení
8.psychická odolnost vůči zátěži a stresu
9.dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
Výhodou je:
1.praxe ve státní správě nebo samosprávě
2.zkušenosti s řízením pracovního týmu
3. praxe v sociální oblasti na úseku sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence, terénní sociální práce
V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:
1.jméno, příjmení, titul
2.datum a místo narození
3.státní příslušnost
4.místo trvalého bydliště
5.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
6.datum a podpis zájemce
a dále připojí tyto doklady:
životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadním zaměstnání a odborných znalostech a dovednostech vztahujících se k požadovanému výkonu činnosti
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek, adresa:
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28.6.2019 v podatelně Městského úřadu Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor.
Na obálku prosím uveďte:
"NEOTVÍRAT - výběrové řízení - vedoucí oddělení sociá

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Hlináková
Telefon: +420 381 486 125
E-mail: Hlinakova.lenka@mutabor.cz

Referenční číslo ÚP: 16377250790
Poslední aktualizace: 6.6.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 19.6.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů